Πολιτική απορρήτου και όροι χρήσης της σελίδας μας

 

Υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ψηφιακή κοινωνία και θεωρούμε την προστασία των φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ανθρώπινο δικαίωμα. Για αυτόν τον λόγο, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά την προστασία των δεδομένων σας και τα αντιμετωπίζουμε εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. Με την ακόλουθη πολιτική απορρήτου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους τύπους των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς και σε ποιο βαθμό. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για όλη την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε από εμάς, τόσο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας όσο και στον ιστότοπό μας www.igfgreece.eu, καθώς και σε εξωτερικές διαδικτυακές παρουσίες, όπως τα προφίλ κοινωνικών μέσων μας σε Facebook, Instagram, YouTube και LinkedIn (αναφέρονται συλλογικά ως "διαδικτυακή προσφορά").

 

Το IGF Greece πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου για το Διαδίκτυο και τη Δίκαια Κοινωνία (Institute for Internet and the Just Society e.V.), το οποίο παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Η Εκτελεστική Επιτροπή ενεργεί ανεξάρτητα βάσει αποφάσεων και κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζονται από την κοινότητα και την Πολυμερή Επιτροπή σύμφωνα με τα πρότυπα του δικτύου IGF του ΟΗΕ. Διαβουλεύεται με την προεδρία για θέματα όπου ενδέχεται να προκύψει νομική ευθύνη.

 

Νομική ευθύνη:

Institute for Internet and the Just Society e.V.

c/o Konstantinos Tsakiliotis

Potsdamer Str. 63

10785 Berlin, Germany

Phone: +4915258475612

Email: info@internetjustsociety.org

USt-IdNr.: DE334212579

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2021

 

Γενικές πληροφορίες

Πίνακας περιεχομένων

·         Ελεγκτής

·         Αλλαγές και ενημέρωση

·         Ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

·         Ορισμοί

·         Επισκόπηση των πράξεων επεξεργασίας

o   Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

o   Κατηγορίες θιγόμενων προσώπων

o   Σκοποί επεξεργασίας

·         Σχετικές νομικές βάσεις

·         Εθνικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων στη Γερμανία

·         Ασφαλείας

o   Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

o   Επιλογή Quantcast

o   Google ReCaptcha

o   Διαβίβαση και αποκάλυψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

·         Επεξεργασία δεδομένων σε τρίτες χώρες

·         Διαγραφή δεδομένων

·         Χρήση cookies

o   Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις

o   Γενικές ανακοινώσεις σχετικά με την ανάκληση και την ανακοπή (opt-out)

o   Επεξεργασία δεδομένων cookie με βάση τη συγκατάθεση

·         Εμπορικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες

·         Πληρωμή

·         Μεμονωμένη σύνδεση

·         Ιστολόγια και μέσα δημοσίευσης

·         Δημιουργία περιεχομένου

·         Επαφή

·         Έρευνες

·         Βιντεοδιάσκεψη, ηλεκτρονικές συσκέψεις, διαδικτυακά σεμινάρια και κοινή χρήση οθόνης

·         Παροχή της διαδικτυακής προσφοράς και φιλοξενία ιστοσελίδων

·         Μουσική και podcasts

·         Υπηρεσίες χώρου εργασίας και cloud

·         Ενημερωτικό δελτίο και ευρεία επικοινωνία

·         Κληρώσεις και διαγωνισμοί

·         Ανάλυση και βελτιστοποίηση ιστού

·         Διαδικτυακό μάρκετινγκ

·         Παρουσίες στα κοινωνικά δίκτυα

·         Προσθήκες και ενσωματωμένες λειτουργίες, καθώς και περιεχόμενο

 

Ελεγκτής

Institute for Internet and the Just Society e.V.

c/o Konstantinos Tsakiliotis

Potsdamer Str. 63

10785 Berlin

Tel: +49 (0) 15258475612

Data Protection Officer: Konstantinos Tsakiliotis

E-mail: dataprotection@internetjustsociety.org

 

Αλλαγές και ενημέρωση

Λόγω των νέων τεχνολογιών και της συνεχούς ανάπτυξης αυτού του ιστότοπου, μπορούμε να κάνουμε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, σας συνιστούμε να διαβάζετε ξανά την πολιτική απορρήτου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εάν παρέχουμε διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας εταιρειών και οργανισμών στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, λάβετε υπόψη ότι οι διευθύνσεις ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου και να σας ζητήσουμε να ελέγξετε τις πληροφορίες πριν επικοινωνήσετε μαζί τους.

 

Ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η ακόλουθη πολιτική απορρήτου δημιουργήθηκε με τη χρήση της δωρεάν γεννήτριας προστασίας δεδομένων που παρέχεται του Δρ. Thomas Schwenke.

 

Ορισμοί

Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των όρων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Πολλοί από τους όρους είναι νομικοί όροι και ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»). Οι ακόλουθες εξηγήσεις αποσκοπούν κυρίως στην παροχή μιας εύκολα κατανοητής πολιτικής απορρήτου.

 

Επισκόπηση των πράξεων επεξεργασίας

Η ακόλουθη επισκόπηση συνοψίζει τους τύπους των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και αναφέρεται στα υποκείμενα των δεδομένων.

 

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

Δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις).

Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. εισαγωγή κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο).

Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. e-mail, τηλέφωνα).

Μετα-δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκεφθήκατε, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης).

Δεδομένα τοποθεσίας (δεδομένα που υποδεικνύουν τη θέση του τερματικού ενός τελικού χρήστη).

Δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, διάρκεια, κατηγορία πελάτη).

Στοιχεία πληρωμής (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια, ιστορικό πληρωμών).

 

Κατηγορίες εμπλεκόμενων προσώπων

Εργαζόμενοι (π.χ. εργαζόμενοι, αιτούντες, πρώην εργαζόμενοι).

Μέλη (υποψήφια μέλη, αιτούντες)

Επιχειρηματικοί και συμβατικοί έταιροι.

Ενδιαφερόμενα μέρη στην επικοινωνία.

Πελάτες.

Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπων, χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).

Ανταγωνισμός και συμμετέχοντες στην αγορά.

 

Σκοποί επεξεργασίας

Παρακολούθηση συνεργατών. Εγγραφή. Παροχή της online προσφοράς μας και φιλικότητα προς το χρήστη. Επίσκεψη στην αξιολόγηση δράσης. Διοικητικές και οργανωτικές διαδικασίες. Άμεσο μάρκετινγκ (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου). Εκτέλεση έρευνας ανταγωνισμού. Ανατροφοδότηση (π.χ. συλλογή σχολίων μέσω ηλεκτρονικής φόρμας). Μάρκετινγκ βάσει ενδιαφερόντων και συμπεριφοράς. Αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνίας. Μέτρηση μετατροπής (μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων εμπορίας). Προφίλ. Επαναληπτικό μάρκετινγκ. Μέτρηση εύρους (π.χ. στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, εντοπισμός επισκεπτών που επιστρέφουν). Ασφαλείας. Παρακολούθηση (π.χ. προφίλ ενδιαφέροντος/συμπεριφοράς, χρήση cookies). Συμβατικές υπηρεσίες και υπηρεσίες. Διαχειριστείτε και απαντήστε σε αιτήματα. Εμπορικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες. Πληρωμής. Σύνδεση μίας σύνδεσης. Ιστολόγια και μέσα δημοσίευσης. Δημιουργία περιεχομένου. Έρευνες επικοινωνίας Βιντεοδιάσκεψη, ηλεκτρονικές συναντήσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και κοινή χρήση οθόνης Παροχή της διαδικτυακής προσφοράς και φιλοξενία ιστοσελίδων Μουσική και podcasts. Χώρος εργασίας και υπηρεσίες Cloud. Ενημερωτικό δελτίο και ευρεία επικοινωνία. Κληρώσεις και διαγωνισμοί. Διαδικτυακή ανάλυση και βελτιστοποίηση. Διαδικτυακές παρουσία μάρκετινγκ σε κοινωνικά δίκτυα. Plugins και ενσωματωμένες λειτουργίες καθώς και περιεχόμενο. 

 

 

Σχετικές νομικές βάσεις

Στη συνέχεια, παρέχουμε τις νομικές βάσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), βάσει του οποίου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα. Λάβετε υπόψη ότι εκτός από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ,  ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον εθνικοί νόμοι περί προστασίας δεδομένων στη χώρα διαμονής σας. Εάν σε μεμονωμένες περιπτώσεις υπάρχουν πιο συγκεκριμένες νομικές βάσεις, θα σας ενημερώσουμε σχετικά στη δήλωση προστασίας δεδομένων.

 

Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 α ΓΚΠΔ) - Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν για συγκεκριμένο σκοπό ή για διάφορους συγκεκριμένους σκοπούς.

Εκτέλεση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1) β ΙΓΚΠΔ) - Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, τα οποία λαμβάνουν χώρα κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων.

Νομική υποχρέωση (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 γ GDPR) - Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Προστασία ζωτικών συμφερόντων (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 lit. d. GDPR) - Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.

Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στ. ΓΚΠΔ) - Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου, εκτός εάν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Εθνικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων στη Γερμανία

Καθώς το Ινστιτούτο ως υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την έδρα του στη Γερμανία, η επεξεργασία δεδομένων υπάγεται επιπλέον στο νομικό καθεστός της Γερμανίας και του κρατιδίου του Βερολίνου.

Εκτός από τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, ισχύουν στη Γερμανία εθνικοί κανονισμοί για την προστασία των δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα τον νόμο για την προστασία από κατάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην επεξεργασία δεδομένων (ομοσπονδιακός νόμος περί προστασίας δεδομένων – BDSG). Ειδικότερα, ο BDSG περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα εναντίωσης, την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την επεξεργασία για άλλους σκοπούς και τη διαβίβαση, καθώς και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Ρυθμίζει επίσης την επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς της σχέσης εργασίας (άρθρο 26 του BDSG), ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία, την εφαρμογή ή τη λήξη εργασιακών σχέσεων, καθώς και τη συγκατάθεση των εργαζομένων. Επιπλέον, μπορούν να εφαρμοστούν νόμοι προστασίας δεδομένων των επιμέρους ομοσπονδιακών κρατών.

 

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε συνεχώς υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, τις περιστάσεις και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τη διαφορετική πιθανότητα εμφάνισης και την έκταση των απειλών για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση ενός επιπέδου προστασίας ανάλογου με τον κίνδυνο. Τα μέτρα περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων μέσω του ελέγχου της φυσικής και ηλεκτρονικής πρόσβασης στα δεδομένα, καθώς και της πρόσβασης, της εισαγωγής, της αποκάλυψης και της διασφάλισης των δεδομένων. διαθεσιμότητα και τον διαχωρισμό τους. Επιπλέον, έχουμε θεσπίσει διαδικασίες που διασφαλίζουν την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, τη διαγραφή δεδομένων και τις αντιδράσεις στον κίνδυνο των δεδομένων. Τέλος, λαμβάνουμε υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται ήδη στην σε  ή επιλογή υλικού, λογισμικού και διαδικασιών σύμφωνα με την αρχή της προστασίας δεδομένων, μέσω τεχνικού σχεδιασμού και μέσω προεπιλογών φιλικών προς την προστασία των δεδομένων.

 

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου που μας στέλνετε ως διαχειριστή του ιστότοπου, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που μεταδίδετε μέσω αυτής της ιστοσελίδας δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από τη γραμμή διεύθυνσης "https://" του προγράμματος περιήγησής σας και από το εικονίδιο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

 

Επιλογή Quantcase

Χρησιμοποιούμε το Quantcast Choice, ένα εργαλείο προστασίας προσωπικών δεδομένων από την Quantcast Corporation, 795 Folsom Street, Σαν Φρανσίσκο, CA 94107, ΗΠΑ, το οποίο βασίζεται στο Πλαίσιο Διαφάνειας & Συναίνεσης IAB Europe και μας βοηθά να σας παρέχουμε πληροφορίες και επιλογές σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Η Quantcast Corp. μπορεί να χρησιμοποιεί ετικέτες, cookies, SDK και προσθήκες για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου που λαμβάνετε και τις επιλογές που κάνετε. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις τεχνικές προδιαγραφές του πλαισίου διαφάνειας και συναίνεσης IAB Europe. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Quantcast Choice δεν χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Quantcast Corp: https://www.quantcast.com/de/datenschutz/

 

Google ReCaptcha

Χρησιμοποιούμε το Google ReCaptcha για προστασία από ανεπιθύμητα σχόλια και άλλες επιθέσεις στον ιστότοπό μας. Το reCAPTCHA είναι μια δωρεάν υπηρεσία που παρέχεται από την Google και προστατεύει τους ιστότοπους από το λογισμικό ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και την κακή χρήση από μη ανθρώπινους επισκέπτες. Χρησιμοποιώντας το reCAPTCHA, τα δεδομένα μεταδίδονται στην Google ώστε να προσδιορίσει αν είστε πραγματικά άνθρωπος. Διεύθυνση URL παραπομπής (η διεύθυνση της σελίδας από την οποία προέρχεται ο επισκέπτης), διεύθυνση IP (π.χ. 256.123.123.1), πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα (το λογισμικό που επιτρέπει τη λειτουργία του υπολογιστή σας). Τα γνωστά λειτουργικά συστήματα περιλαμβάνουν Windows, Mac OS X ή Linux), cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν δεδομένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας), συμπεριφορά ποντικιού και πληκτρολογίου (οποιαδήποτε ενέργεια εκτελείτε με το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο αποθηκεύεται), ρυθμίσεις ημερομηνίας και γλώσσας (ποια γλώσσα ή ημερομηνία έχετε προεπιλογές στον υπολογιστή σας αποθηκευμένη), όλα τα αντικείμενα JavascriptJavaScript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που επιτρέπει στις ιστοσελίδες να προσαρμόζονται στο χρήστη. Τα αντικείμενα JavaScript μπορούν να συλλέξουν όλα τα είδη δεδομένων με ένα όνομα), ανάλυση οθόνης (δείχνει από πόσα εικονοστοιχεία αποτελείται η ανάλυση εικόνας).

 

Διαβίβαση και αποκάλυψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε άλλους φορείς, εταιρείες, νομικά ανεξάρτητες οργανωτικές μονάδες ή πρόσωπα ή να αποκαλυφθούν σε αυτούς. Οι αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ιδρύματα πληρωμών στο πλαίσιο πράξεων πληρωμής, παρόχους υπηρεσιών στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα πληροφορικής ή παρόχους υπηρεσιών και περιεχομένου που είναι ενσωματωμένα σε ιστότοπο. Σε αυτή την περίπτωση, συμμορφωνόμαστε με τις νομικές απαιτήσεις και ειδικότερα συνάπτουμε αντίστοιχες συμβάσεις ή συμφωνίες με τους αποδέκτες των δεδομένων σας, οι οποίες εξυπηρετούν την προστασία των δεδομένων σας.

 

Επεξεργασία δεδομένων σε τρίτες χώρες

Στο βαθμό που επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτη χώρα (δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) ή της επεξεργασίας στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών τρίτων ή της αποκάλυψης ή διαβίβασης δεδομένων σε άλλα πρόσωπα, θέσεις εργασίας ή εταιρείες, αυτό γίνεται μόνο σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

Με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης ή διαβίβασης που απαιτείται από τη σύμβαση ή από το νόμο, θα επεξεργαστούμε ή θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σε τρίτες χώρες μόνο με αναγνωρισμένο επίπεδο προστασίας δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει τους εκτελούντες την επεξεργασία των ΗΠΑ που έχουν πιστοποιηθεί βάσει της "Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων", ή βάσει ειδικών εγγυήσεων, όπως συμβατικές υποχρεώσεις από τις λεγόμενες τυποποιημένες ρήτρες προστασίας της Επιτροπής της ΕΕ, την ύπαρξη πιστοποιήσεων ή δεσμευτικούς εσωτερικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων (άρθρα 44 έως 49 του ΓΚΠΔ, σελίδα πληροφοριών της Ευρωπαϊκής https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de Επιτροπής):

 

Διαγραφή δεδομένων

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς θα διαγραφούν σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις μόλις ανακληθούν οι άδειες επεξεργασίας ή παραλειφθούν άλλες άδειες (π.χ. εάν ο σκοπός της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων έχει σταματήσει ή ο σκοπός δεν απαιτείται).

Εκτός εάν τα δεδομένα διαγραφούν επειδή είναι απαραίτητο για άλλους και νομικά προβλεπόμενους σκοπούς, η επεξεργασία τους θα περιορίζεται σε αυτούς τους σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αποκλείονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για δεδομένα που πρέπει να διατηρούνται για εμπορικούς ή φορολογικούς λόγους ή των οποίων η αποθήκευση για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που απαιτείται.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν επίσης να γίνουν στο πλαίσιο των επιμέρους ανακοινώσεων προστασίας δεδομένων της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων, δικαιούστε διάφορα δικαιώματα βάσει του ΓΚΠΔ, τα οποία προκύπτουν ιδίως από τα άρθρα 15 έως 18 και 21 του ΓΚΠΔ:

Δικαίωμα εναντίωσης: Για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία υπόκειται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε ή φ του ΓΚΠΔ για να αντιταχθείτε. Εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς της εν λόγω διαφήμισης. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ, εφόσον σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση.

Δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τις συγκαταθέσεις που έχουν δοθεί ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση για το αν τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δεδομένα, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

Δικαίωμαδιόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των δεδομένων που σας αφορούν ή τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

Δικαίωμα διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψετε δεδομένα που σας αφορούν άμεσα ή εναλλακτικά για να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Καταγγελία στην εποπτική αρχή: Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, στον χώρο εργασίας ή στον τόπο εικαζόμενης παράβασης, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει τον ΓΚΠΔ.

 

Η αρμόδια εποπτική αρχή είναι:

 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

(Επίτροπος του Βερολίνου για την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης)

 

Friedrichstr. 219

10969 Βερολίνο, Γερμανία

Tel.: +49 30 13889-0

Fax: +49 30 2155050

E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

 

Σκοποί επεξεργασίας

Χρήση cookies

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν δεδομένα από ιστότοπους ή τομείς που επισκέπτονται και αποθηκεύονται από ένα πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή του χρήστη. Ένα cookie χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση των πληροφοριών σχετικά με έναν χρήστη κατά τη διάρκεια ή μετά την επίσκεψή του στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής προσφοράς. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις ρυθμίσεις γλώσσας σε έναν ιστότοπο, την κατάσταση σύνδεσης, ένα καλάθι αγορών ή την τοποθεσία όπου προβλήθηκε ένα βίντεο. Ο όρος cookies περιλαμβάνει επίσης άλλες τεχνολογίες που εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα cookies (π.χ. όταν οι πληροφορίες χρήστη αποθηκεύονται με βάση ψευδώνυμα διαδικτυακά αναγνωριστικά, γνωστά και ως "αναγνωριστικά χρήστη") Διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι cookies και λειτουργιών:

Προσωρινά cookies (επίσης cookies περιόδου λειτουργίας): Τα προσωρινά cookies διαγράφονται το αργότερο μετά την αποχώρηση ενός χρήστη από μια ηλεκτρονική προσφορά και το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησής του.

Μόνιμα cookies: Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα ακόμη και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, η κατάσταση σύνδεσης μπορεί να αποθηκευτεί ή το προτιμώμενο περιεχόμενο μπορεί να εμφανιστεί απευθείας όταν ο χρήστης επισκεφθεί ξανά μια τοποθεσία Web. Ομοίως, τα συμφέροντα των χρηστών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς μέτρησης εύρους ή μάρκετινγκ μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα τέτοιο cookie.

Cookies πρώτουμέρους: Τα cookies πρώτου μέρους ορίζονται από εμάς.

Cookies τρίτων (επίσης: cookies τρίτων): Τα cookies τρίτων χρησιμοποιούνται κυρίως από διαφημιζόμενους (τα λεγόμενα τρίτα μέρη) για την επεξεργασία πληροφοριών χρήστη.

Απαραίτητα cookies: Τα cookies μπορεί να είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ιστότοπου (π.χ. για την αποθήκευση συνδέσεων ή άλλων καταχωρήσεων χρηστών ή για λόγους ασφαλείας).

Στατιστικά, cookies μάρκετινγκ και εξατομίκευσης: Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται συνήθως και στο πλαίσιο της μέτρησης εύρους και όταν τα συμφέροντα ενός χρήστη ή η συμπεριφορά του (π.χ. προβολή συγκεκριμένου περιεχομένου, οφέλη λειτουργιών κ.λπ.) αποθηκεύονται σε μεμονωμένους ιστότοπους σε ένα προφίλ χρήστη. Αυτά τα προφίλ χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση στους χρήστες, για παράδειγμα, περιεχομένου που αντιστοιχεί στα πιθανά ενδιαφέροντά τους. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται επίσης ως "παρακολούθηση", δηλαδή παρακολούθηση των πιθανών συμφερόντων των χρηστών. . Στο βαθμό που χρησιμοποιούμε cookies ή τεχνολογίες "παρακολούθησης", θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά στην πολιτική απορρήτου μας ή στο πλαίσιο της λήψης συγκατάθεσης.

 

Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις

Το με βάση ποιο νομικό εδάφιο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη βοήθεια cookies εξαρτάται από το αν ζητάμε τη συγκατάθεσή σας. Αν συναινείτε στη χρήση cookies, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η δηλωμένη συγκατάθεση. Διαφορετικά, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα cookies θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (π.χ. στην επιχειρηματική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς και τη βελτίωσή της) ή, εάν η χρήση των cookies είναι απαραίτητη, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.

 

Γενικές ανακοινώσεις σχετικά με την ανάκληση και την ανακοπή (opt-out)

Ανάλογα με το αν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή νόμιμη άδεια, έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε μια δεδομένη συγκατάθεση ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω τεχνολογιών cookie (συλλογικά, "opt-out"). Μπορείτε πρώτα να δηλώσετε την αντίρρησή σας μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας, π.χ. απενεργοποιώντας τη χρήση cookies (με τα οποία η λειτουργικότητα της διαδικτυακής προσφοράς μας μπορεί επίσης να είναι περιορισμένη). Μια αντίρρηση στη χρήση cookies για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ μπορεί επίσης να εξηγηθεί μέσω μιας ποικιλίας υπηρεσιών, ειδικά στην περίπτωση παρακολούθησης, μέσω των ιστότοπων https://optout.aboutads.info και https://www.youronlinechoices.com/.

Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε περαιτέρω ειδοποιήσεις ένστασης εντός του πεδίου εφαρμογής των πληροφοριών σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών και τα cookies που χρησιμοποιούνται.

 

Επεξεργασία δεδομένων cookie με βάση τη συγκατάθεση

Πριν επεξεργαστούμε ή επεξεργαστούμε δεδομένα στο πλαίσιο της χρήσης cookies, ζητάμε από τους χρήστες να έχουν τη συγκατάθεσή τους για το Quantcast Choice, ένα εργαλείο απορρήτου από το σχεδιασμό από την Quantcast Corp (βλ. παραπάνω σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας). Μέχρι να δοθεί συγκατάθεση, θα χρησιμοποιηθούν cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς. Η χρήση τους βασίζεται στο ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον των χρηστών για την αναμενόμενη λειτουργικότητα της διαδικτυακής μας προσφοράς.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

Επηρεαζόμενα πρόσωπα: χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπων, χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).

Νομικές βάσεις: Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 α ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

 

Εμπορικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα των συμβατικών και επιχειρηματικών συνεργατών μας, π.χ. πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη (συλλογικά αναφερόμενα ως "εργολάβοι") στο πλαίσιο συμβατικών και συγκρίσιμων νομικών σχέσεων, καθώς και σχετικών μέτρων και στο πλαίσιο της Επικοινωνίας με τους συμβατικούς εταίρους (ή προσυμβατικούς), π.χ. για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις.

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, για την προστασία των δικαιωμάτων μας και για τους σκοπούς των διοικητικών καθηκόντων που σχετίζονται με αυτές τις πληροφορίες καθώς και για την οργάνωση της επιχείρησης. Εντός του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, μεταβιβάζουμε τα δεδομένα των συμβατικών εταίρων σε τρίτους μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τους προαναφερθέντες σκοπούς ή για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή πραγματοποιείται με τη συγκατάθεση των συμβατικών εταίρων (π.χ. σε συμμετέχοντα μέρη). τηλεπικοινωνιών, μεταφορών και άλλων επικουρικών υπηρεσιών, καθώς και υπεργολάβων, τραπεζών, φορολογικών και νομικών συμβούλων, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ή φορολογικών αρχών). Οι συμβασιούχοι εταίροι θα ενημερώνονται για άλλες μορφές επεξεργασίας, π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ, στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων. Θα ενημερώσουμε τα συμβαλλόμενα μέρη πριν ή εντός του πεδίου εφαρμογής της συλλογής δεδομένων, π.χ. σε ηλεκτρονικές φόρμες, μέσω ειδικής σήμανσης (π.χ. χρώματα) ή συμβόλων (π.χ. αστερίσκοι ή παρόμοια) ή αυτοπροσώπως.

Διαγράφουμε τα δεδομένα μετά τη λήξη του νόμιμου χρονικού περιορισμού και των συγκρίσιμων υποχρεώσεων, δηλαδή βασικά μετά από 4 χρόνια, εκτός εάν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε λογαριασμό πελάτη, π.χ. εφόσον αποθηκεύονται για νομικούς λόγους αρχειοθέτησης (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς συνήθως 10 έτη). Τα δεδομένα που μας γνωστοποιούνται στο πλαίσιο εντολής του αντισυμβατικού εταίρου, τα διαγράφουμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγγελίας, κατ' αρχήν μετά τη λήξη της παραγγελίας. Στο βαθμό που χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους ή πλατφόρμες για την παροχή των υπηρεσιών μας, οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι ειδοποιήσεις απορρήτου των αντίστοιχων τρίτων ή πλατφορμών ισχύουν στη σχέση μεταξύ των χρηστών και των παρόχων.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), στοιχεία πληρωμής (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια, ιστορικό πληρωμών), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, όρος, κατηγορία πελάτη).

Θιγόμενα πρόσωπα: ενδιαφερόμενα μέρη, επιχειρηματικοί και συμβατικοί εταίροι.

Σκοποί επεξεργασίας: Συμβατικές υπηρεσίες και υπηρεσίες, αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνίας, διαδικασίες γραφείου και οργάνωσης, διαχείριση και απάντηση σε ερωτήσεις.

Νομικές βάσεις: Εκτέλεση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ), νομική υποχρέωση (άρθρο 6 παρ. 1 lit.c. GDPR), έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

 

Πληρωμή

Στο πλαίσιο συμβατικών και άλλων νομικών σχέσεων, λόγω νομικών υποχρεώσεων ή άλλων βάσει των έννομων συμφερόντων μας, προσφέρουμε στα υποκείμενα των δεδομένων αποτελεσματικές και ασφαλείς επιλογές πληρωμής και χρησιμοποιούμε τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα (συλλογικά, "πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών").

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών περιλαμβάνουν δεδομένα αποθέματος, όπως όνομα και διεύθυνση, τραπεζικά στοιχεία όπως αριθμούς λογαριασμών ή αριθμούς πιστωτικών καρτών, κωδικούς πρόσβασης, TAN και αθροίσματα ελέγχου, καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με συμβάσεις, σύνολα και παραλήπτες. Οι πληροφορίες απαιτούνται για την εκτέλεση των συναλλαγών. Ωστόσο, τα δεδομένα που εισάγονται θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται μόνο από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε πληροφορίες λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας, αλλά μόνο πληροφορίες με επιβεβαίωση ή αρνητικές πληροφορίες για την πληρωμή. Τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε οργανισμούς επιχειρηματικής πληροφόρησης. Σκοπός της διαβίβασης αυτής είναι η επαλήθευση της ταυτότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας. Για το σκοπό αυτό, αναφερόμαστε στους όρους και τις προϋποθέσεις και τις ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ισχύουν για τις πράξεις πληρωμής, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους αντίστοιχους ιστότοπους ή εφαρμογές συναλλαγών. Αναφερόμαστε επίσης σε αυτά για περαιτέρω πληροφορίες και τη διεκδίκηση δικαιωμάτων ανάκλησης, ενημέρωσης και άλλων υποκειμένων των δεδομένων.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), δεδομένα πληρωμών (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια, ιστορικό πληρωμών), δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο σύμβασης, όρος, κατηγορία πελατών), δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψιμες ιστοσελίδες, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου).

Θιγόμενα πρόσωπα: πελάτες, ενδιαφερόμενα μέρη.

Σκοποί επεξεργασίας: Συμβατικές υπηρεσίες και υπηρεσίες, αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνίας, παρακολούθηση θυγατρικών.

Νομικές βάσεις: Εκτέλεση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ), Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

Υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται:

 

Μεμονωμένη σύνδεση

Ως "μία σύνδεση" ή "μία σύνδεση" ή "έλεγχος ταυτότητας" νοούνται οι μέθοδοι που επιτρέπουν στους χρήστες να χρησιμοποιούν έναν λογαριασμό χρήστη με έναν μόνο πάροχο σύνδεσης (π.χ. ένα κοινωνικό δίκτυο), συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής προσφοράς μας, για να εγγραφούν. Προϋπόθεση για τον έλεγχο ταυτότητας μίας σύνδεσης είναι οι χρήστες να είναι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο πάροχο ενιαίας σύνδεσης και να εισάγουν τα απαιτούμενα δεδομένα πρόσβασης στην ηλεκτρονική φόρμα που παρέχεται για το σκοπό αυτό ή ήδη στον πάροχο ενιαίας σύνδεσης και να επιβεβαιώνουν την εγγραφή μίας σύνδεσης μέσω του κουμπιού.

Ο έλεγχος ταυτότητας γίνεται απευθείας μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας παροχής μίας σύνδεσης. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου ταυτότητας, λαμβάνουμε ένα αναγνωριστικό χρήστη με τις πληροφορίες ότι ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στον αντίστοιχο πάροχο ενιαίας σύνδεσης με αυτό το αναγνωριστικό χρήστη και ένα αναγνωριστικό που δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για εμάς για άλλους σκοπούς (ο λεγόμενος "Δείκτης χειρισμού χρήστη"). Το αν θα μας διαβιβαστούν πρόσθετα δεδομένα εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαδικασία ενιαίας σύνδεσης που χρησιμοποιείται, από τις ανακοινώσεις δεδομένων που επιλέγονται στο πλαίσιο του ελέγχου ταυτότητας, καθώς και από τα δεδομένα που έχουν χρησιμοποιήσει οι χρήστες στο απόρρητο ή σε άλλες ρυθμίσεις του λογαριασμού χρήστη. με τον ενιαίο πάροχο σύνδεσης. Ανάλογα με τον πάροχο ενιαίας σύνδεσης και την επιλογή των χρηστών, διαφορετικά δεδομένα μπορεί να είναι, συνήθως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το όνομα χρήστη. Ο κωδικός πρόσβασης που εισάγεται από τον πάροχο ενιαίας σύνδεσης ως μέρος της διαδικασίας ενιαίας σύνδεσης δεν είναι ορατός σε εμάς, ούτε αποθηκεύεται από εμάς.

Οι χρήστες καλούνται να σημειώσουν ότι τα δεδομένα τους που αποθηκεύονται από εμάς μπορούν να συγκριθούν αυτόματα με το λογαριασμό χρήστη τους με τον πάροχο ενιαίας σύνδεσης, αλλά αυτό δεν είναι πάντα δυνατό ή πραγματικά γίνεται. Για παράδειγμα, εάν αλλάξουν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών, πρέπει να τις αλλάξουν με μη αυτόματο τρόπο στο λογαριασμό χρήστη τους μαζί μας.

Εάν συμφωνηθεί με τους χρήστες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ενιαία αίτηση σύνδεσης εντός του πεδίου εφαρμογής ή πριν από την εκτέλεση της σύμβασης, στο βαθμό που οι χρήστες έχουν κληθεί να την επεξεργαστούν στο πλαίσιο μιας συγκατάθεσης και να την ορίσουμε με άλλο τρόπο με βάση τα νόμιμα συμφέροντα από την πλευρά μας και τα συμφέροντα των χρηστών σε ένα αποτελεσματικό και ασφαλές σύστημα εγγραφής.

Σε περίπτωση που οι χρήστες αποφασίσουν να διακόψουν τη σύνδεση του λογαριασμού χρήστη τους με τον πάροχο ενιαίας σύνδεσης για τη διαδικασία ενιαίας σύνδεσης, πρέπει να αποσυνδεθούν από τον πάροχο ενιαίας σύνδεσης εντός του λογαριασμού χρήστη τους. Εάν οι χρήστες επιθυμούν να διαγράψουν τα δεδομένα τους μαζί μας, πρέπει να ακυρώσουν την εγγραφή τους σε εμάς.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου).

Θιγόμενα πρόσωπα: χρήστες (π.χ.  άτομα με ιδιαίτερη αναπηρία,χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).

Σκοποί επεξεργασίας: συμβατικές υπηρεσίες και υπηρεσίες, διαδικασία καταχώρισης.

Νομική βάση: Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 α ΓΚΠΔ), εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

Υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται:

Facebook Single-Sign-On: Authentication Service. Πάροχοι: https://www.facebook.com, FacebookIreland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, parent company: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ιστοσελίδα: https://www.facebook.com. Πολιτική Απορρήτου: https://www.facebook.com/about/privacy. Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Ιστολόγια και μέσα δημοσίευσης

Χρησιμοποιούμε ιστολόγια ή παρόμοια μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και δημοσίευσης (εφεξής "μέσο δημοσίευσης"). Τα δεδομένα των αναγνωστών υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς του μέσου δημοσίευσης μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παρουσίαση και την επικοινωνία μεταξύ συγγραφέων και αναγνωστών ή για λόγους ασφαλείας. Επιπλέον, αναφερόμαστε στις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των επισκεπτών στο μέσο δημοσίευσής μας στο πλαίσιο αυτών των ανακοινώσεων προστασίας δεδομένων.

Σχόλια και δημοσιεύσεις: Όταν οι χρήστες αφήνουν σχόλια ή άλλες αναρτήσεις, οι διευθύνσεις IP τους ενδέχεται να αποθηκευτούν με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας. Αυτό γίνεται για την ασφάλειά μας εάν κάποιος αφήνει παράνομο περιεχόμενο σε σχόλια και αναρτήσεις (προσβολές, απαγορευμένη πολιτική προπαγάνδα κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση, εμείς οι ίδιοι μπορούμε να διωχθούμε για σχολιασμό ή θέση και ως εκ τούτου ενδιαφερόμαστε για την ταυτότητα του συγγραφέα.

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες των χρηστών για εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας.

Στην ίδια νομική βάση, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP των χρηστών για τη διάρκειά τους στην περίπτωση ερευνών και να χρησιμοποιούμε cookies για να αποφύγουμε πολλαπλές ψήφους.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των σχολίων και των συνεισφορών σχετικά με το άτομο, τυχόν πληροφορίες επικοινωνίας και ιστότοπου καθώς και οι πληροφορίες περιεχομένου θα αποθηκεύονται μόνιμα από εμάς μέχρι να αντιταχθεί ο χρήστης.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο), δεδομένα χρήσης (π.χ.  δελτίο τύπου Web,ενδιαφέρον γιαπεριεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

Θιγόμενα πρόσωπα: χρήστες (π.χ.  άτομα με ιδιαίτερη αναπηρία,χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).

Σκοποί επεξεργασίας: Συμβατικές υπηρεσίες και υπηρεσίες, ανατροφοδότηση (π.χ. συλλογή σχολίων μέσω ηλεκτρονικής φόρμας), μέτρα ασφαλείας, διαχείριση και απάντηση σε ερωτήματα.

Νομικές βάσεις: εκτέλεση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1) στοιχείο β ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ), συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο δ. ΙΕΦΠ).

 

Δημιουργία περιεχομένου

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα κατά τη δημιουργία περιεχομένου για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνουμε το όνομα, μια εικόνα προφίλ και τη σύνδεση ενός προσκεκλημένου ομιλητή με τις εκδηλώσεις μας σε διαφημιστικό περιεχόμενο (π.χ. banners) ή, για παράδειγμα, το όνομα και την προσφορά των μελών μας στην καθορισμένη ιστοσελίδα παρουσίασης.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σεεπεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο)

Θιγόμενα πρόσωπα: εργαζόμενοι, πρώην εργαζόμενοι, μέλη, πρώην μέλη, προσκεκλημένοι ομιλητές, συμμετέχοντες στην εκδήλωση

Σκοποί επεξεργασίας: Συμβατικές υπηρεσίες και υπηρεσίες, ανατροφοδότηση (π.χ. συλλογή σχολίων μέσω ηλεκτρονικής φόρμας), μέτρα ασφαλείας, διαχείριση και απάντηση σε ερωτήσεις.

Νομικές βάσεις: έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ), συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ)

Υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών πουχρησιμοποιούνται:

 

Επαφή

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), οι πληροφορίες των αιτούντων προσώπων θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την απάντηση στα αιτήματα επικοινωνίας και στα τυχόν απαραίτητα μέτρα που ζητούνται.

Η απάντηση στα αιτήματα επικοινωνίας στο πλαίσιο συμβατικών ή προσυμβατικών σχέσεων γίνεται με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ή την απάντηση σε (προσυμβατικές) συμβατικές ερωτήσεις και, επιπλέον, βάσει των έννομων συμφερόντων στην απάντηση των ερωτήσεων.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο).

Επηρεαζόμενα πρόσωπα: συνεργάτες επικοινωνίας.

Σκοποί επεξεργασίας: αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνία.

Νομικές βάσεις: Εκτέλεση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ), Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

Υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται:

o   Χρησιμοποιούμε το Messenger ως μέσο επικοινωνίας και ως εκ τούτου σας ζητούμε να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργικότητα του  Messenger, την κρυπτογράφηση, τη χρήση των μεταδεδομένων της επικοινωνίας και τις δυνατότητες αντίρρησής σας.

o   Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με εναλλακτικά μέσα, π.χ. μέσω τηλεφώνου ή e-mail. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις επιλογές επικοινωνίας που παρέχονται σε εσάς ή τις επιλογές επικοινωνίας που παρέχονται στην ηλεκτρονική προσφορά μας.

o   Στην περίπτωση της διατερματικές κρυπτογράφησης περιεχομένου (δηλαδή του περιεχομένου του μηνύματος και των συνημμένων σας), θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το περιεχόμενο επικοινωνίας (δηλαδή το περιεχόμενο του μηνύματος και οι συνημμένες εικόνες) κρυπτογραφείται από άκρο σε άκρο. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν είναι ορατό, ούτε καν από τους ίδιους τους παρόχους αγγελιοφόρων. Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε μια ενημερωμένη έκδοση του Messenger  με ενεργοποιημένη την κρυπτογράφηση για να διασφαλίσετε ότι τα περιεχόμενα του μηνύματος είναι κρυπτογραφημένα.

o   Ωστόσο, επισημαίνουμε επίσης στους συνεργάτες επικοινωνίας μας ότι ενώ οι πάροχοι αγγελιοφόρων δεν βλέπουν το περιεχόμενο, μπορούν να ανακαλύψουν ότι και όταν οι συνεργάτες επικοινωνίας επικοινωνούν μαζί μας και παρέχουν τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και τις πληροφορίες τοποθεσίας του χρησιμοποιημένου συνεργάτη επικοινωνίας (τα λεγόμενα μεταδεδομένα), ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής τους.

o   Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις: Εάν ζητήσουμε από τους συνεργάτες επικοινωνίας άδεια πριν επικοινωνήσουμε μαζί τους μέσω του Messenger, η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων τους είναι η συγκατάθεσή τους. Διαφορετικά, εάν δεν ζητήσουμε συγκατάθεση και επικοινωνήσουν μαζί μας με δική τους πρωτοβουλία, χρησιμοποιούμε το Messenger σε σχέση με τους συμβατικούς μας εταίρους καθώς και στο πλαίσιο της έναρξης της σύμβασης ως συμβατικό μέτρο και στην περίπτωση άλλων ενδιαφερόμενων μερών και συνεργατών επικοινωνίας με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας σε μια γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία και εκπλήρωση των αναγκών του συνεργάτη επικοινωνίας μας στην επικοινωνία μέσω του Messenger.

o   Ανάκληση, αντίθεση και ακύρωση: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και να αντιταχθείτε στην επικοινωνία μαζί μας μέσω του Messenger ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση επικοινωνίας μέσω  Messenger, διαγράφουμε τα μηνύματα σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες διαγραφής (π.χ. όπως περιγράφεται παραπάνω, μετά το τέλος των συμβατικών σχέσεων, στο πλαίσιο των προδιαγραφών αρχειοθέτησης κ.λπ.) και διαφορετικά, μόλις υποθέσουμε ότι έχουμε απαντήσει σε οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται από τους εταίρους επικοινωνίας, εάν δεν αναμένεται προσφυγή σε προηγούμενη συνομιλία και η διαγραφή δεν είναι αντίθετη με τις νομικές υποχρεώσεις διατήρησης.

o   Κράτηση αναφοράς σε άλλα μέσα επικοινωνίας: Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για την ασφάλειά σας διατηρούμε το δικαίωμα να μην απαντάμε σε αιτήματα μέσω του Messenger. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν τα εσωτερικά των συμβάσεων απαιτούν ιδιαίτερη εμπιστευτικότητα ή μια απάντηση μέσω του Messenger δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σας παραπέμπουμε σε πιο επαρκείς διαύλους επικοινωνίας.

o   Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα χρήσης (π.χ. ηλεκτρονικός κατάλογος,ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο).

o   Επηρεαζόμενα πρόσωπα: συνεργάτες επικοινωνίας.

o   Σκοποί επεξεργασίας: ερωτήματα επικοινωνίας και επικοινωνίας, άμεσο μάρκετινγκ (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου).

o   Νομικές βάσεις: Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

 

Έρευνες

Οι έρευνες που διεξάγονται από εμάς (εφεξής "Έρευνες") αξιολογούνται ανώνυμα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή και την τεχνική εκτέλεση των ερευνών (π.χ. επεξεργασία της διεύθυνσης IP προκειμένου να εμφανιστεί η έρευνα στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη ή μέσω ενός προσωρινού cookie (cookie συνεδρίας) για να επιτραπεί η συνέχιση της έρευνας) ή οι χρήστες έχουν συναινέσει.

Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις: Εάν ζητήσουμε από τους συμμετέχοντες να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων μου, αυτή η νομική βάση είναι η επεξεργασία, διαφορετικά η επεξεργασία των δεδομένων των συμμετεχόντων πραγματοποιείται με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας για τη διεξαγωγή αντικειμενικής έρευνας.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. εισαγωγή κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο), δεδομένα χρήσης (π.χ.  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

Θιγόμενα πρόσωπα: συνεργάτες επικοινωνίας, χρήστες (π.χ.  άτομα με ιδιαίτερη αναπηρία,χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).

Σκοποί επεξεργασίας: αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνίας, άμεσο μάρκετινγκ (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου), παρακολούθηση (π.χ. κατάρτιση προφίλ ενδιαφέροντος/συμπεριφοράς, χρήση cookies), ανατροφοδότηση (π.χ. συλλογή σχολίων μέσω ηλεκτρονικής φόρμας), κατάρτιση προφίλ (δημιουργία προφίλ χρηστών).

Νομικές βάσεις: Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

Υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται:

 

Βιντεοδιάσκεψη, ηλεκτρονικές συσκέψεις, διαδικτυακά σεμινάρια και κοινή χρήση οθόνης

Χρησιμοποιούμε πλατφόρμες και εφαρμογές τρίτων (εφεξής "Τρίτα Μέρη") με σκοπό τη διεξαγωγή διασκέψεων βίντεο και ήχου, διαδικτυακών σεμιναρών και άλλων τύπων συναντήσεων βίντεο και ήχου. Κατά την επιλογή τρίτων παρόχων και των υπηρεσιών τους, συμμορφωνόμαστε με τις νομικές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, τα δεδομένα των συμμετεχόντων στην επικοινωνία υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στους διακομιστές των τρίτων παρόχων, στο βαθμό που αυτά αποτελούν μέρος των διαδικασιών επικοινωνίας μαζί μας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, στοιχεία σύνδεσης και επικοινωνίας, οπτικές και φωνητικές αναρτήσεις, καθώς και καταχωρήσεις σε συνομιλίες και κοινόχρηστο περιεχόμενο οθόνης.

Όταν οι χρήστες παραπέμπονται στα τρίτα μέρη, το λογισμικό ή τις πλατφόρμες τους στο πλαίσιο επικοινωνίας, επιχειρηματικής ή άλλης σχέσης μαζί μας, τα τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα χρήσης και μεταδεδομένα για λόγους ασφαλείας, βελτιστοποίησης ή επεξεργασίας υπηρεσιών για σκοπούς μάρκετινγκ. Ως εκ τούτου, σας ζητάμε να τηρείτε την πολιτική απορρήτου των αντίστοιχων τρίτων.

Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις: Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τρίτων παρόχων ή ορισμένων λειτουργιών (π.χ. συγκατάθεση για καταγραφή συνομιλιών), η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση. Επιπλέον, η χρήση τους μπορεί να αποτελεί μέρος των (προσυμβατικών) συμβατικών υπηρεσιών μας, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση των τρίτων παρόχων έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο αυτό. Διαφορετικά, τα δεδομένα των χρηστών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας σε μια αποτελεσματική και ασφαλή επικοινωνία με τους συνεργάτες επικοινωνίας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε επίσης να σας παραπέμψουμε στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο), δεδομένα χρήσης (π.χ.  δελτίο τύπου Web,ενδιαφέρον γιαπεριεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

Επηρεαζόμενα πρόσωπα: συνεργάτες επικοινωνίας, συμμετέχοντες στην εκδήλωση, προσκεκλημένοι ομιλητές, χρήστες (π.χ.  επισκέπτες,χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).

Σκοποί επεξεργασίας: Συμβατικές υπηρεσίες και υπηρεσίες, αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνίας, υπηρεσίες γραφείου και οργάνωσης.

Νομική βάση: Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ), εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

Υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται:

 

 

Παροχή της διαδικτυακής προσφοράς και φιλοξενία ιστοσελίδων

Για να είμαστε σε θέση να παρέχουμε την online προσφορά μας με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του παρόχου φιλοξενίας ιστοσελίδων «Παπάκι», Enartia Α.Ε., οδός Σ, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου Κρήτης, από τους διακομιστές του οποίου (ή διακομιστές που διαχειρίζονται) μπορεί να δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική προσφορά. Για τους σκοπούς αυτούς, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας, υπολογιστική ικανότητα, αποθηκευτικό χώρο και υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, καθώς και ασφάλεια και τεχνική συντήρηση. Η Enartia Α.Ε.επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ως εκτελών την επεξεργασία βάσει σύμβασης που συνάπτεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους κανονισμούς προστασίας της Enartia Α.Ε. εδώ. https://www.papaki.com/el/privacy-policy.htm

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παροχής της προσφοράς φιλοξενίας μπορεί να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της διαδικτυακής προσφοράς μας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χρήσης και της επικοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει τακτικά τη διεύθυνση IP που είναι απαραίτητη για την παράδοση του περιεχομένου των διαδικτυακών προσφορών σε προγράμματα περιήγησης και όλες τις καταχωρήσεις που γίνονται στο πλαίσιο της διαδικτυακής προσφοράς μας ή από ιστότοπους.

Συλλογή δεδομένων πρόσβασης και αρχείων καταγραφής: Εμείς οι ίδιοι (ή η Enartia Α.Ε.) συλλέγουμε δεδομένα για κάθε πρόσβαση στο διακομιστή (τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή). Τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση και το όνομα των ανακτηθέντων ιστότοπων και αρχείων, την ημερομηνία και την ώρα της ανάκτησης, την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρθηκαν, την ειδοποίηση επιτυχούς ανάκτησης, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, τη διεύθυνση URL παραπομπής (σελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως) και, κατά κανόνα, τις διευθύνσεις IP και τον αιτούντα πάροχο.

Τα αρχεία καταγραφής διακομιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας, π.χ. για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση των διακομιστών (ειδικά σε περίπτωση καταχρηστικών επιθέσεων, οι λεγόμενες επιθέσεις DDoS) και, από την άλλη πλευρά, για τη μείωση του φορτίου στους διακομιστές και της σταθερότητάς τους. Εξασφαλίσει.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα περιεχομένου (π.χ. εισαγωγή κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο), δεδομένα χρήσης (π.χ.  ηλεκτρονικός έλεγχος της ιστοσελίδας,ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

Θιγόμενα πρόσωπα: χρήστες (π.χ.  άτομα με ιδιαίτερη αναπηρία,χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).

Νομικές βάσεις: Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

 

Μουσική και podcasts

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες φιλοξενίας και ανάλυσης από παρόχους υπηρεσιών για να παρέχουμε το ηχητικό μας περιεχόμενο για ακρόαση ή λήψη και για να λάβουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάκτησης του ηχητικού περιεχομένου.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα χρήσης (π.χ.  web ιστοσελίδα,ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

Θιγόμενα πρόσωπα: χρήστες (π.χ.  άτομα με ιδιαίτερη αναπηρία,χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).

Σκοποί επεξεργασίας: μέτρηση εύρους (π.χ. στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, εντοπισμός επισκεπτών που επιστρέφουν), αξιολόγηση ενεργειών επίσκεψης, κατάρτιση προφίλ (δημιουργία προφίλ χρηστών).

Υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται:

 

Υπηρεσίες χώρου εργασίας και cloud

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες λογισμικού προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου και λειτουργούν στους διακομιστές των παρόχων τους (οι λεγόμενες "υπηρεσίες cloud", που αναφέρονται επίσης ως "Λογισμικό ως Υπηρεσία") για τους ακόλουθους σκοπούς: αποθήκευση και διαχείριση εγγράφων, διαχείριση ημερολογίου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις, ανταλλαγή εγγράφων, περιεχόμενο και πληροφορίες με συγκεκριμένους παραλήπτες ή δημοσίευση ιστότοπων, εντύπων ή άλλου περιεχομένου και πληροφοριών, συνομιλίες και συμμετοχή σε διασκέψεις ήχου και βίντεο.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αποθηκευτούν στους διακομιστές των παρόχων, στο βαθμό που αποτελούν μέρος των διαδικασιών επικοινωνίας μαζί μας ή υποβάλλονται με άλλο τρόπο σε επεξεργασία από εμάς, όπως ορίζεται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, ιδίως, τα κύρια δεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας των χρηστών, δεδομένα σχετικά με συναλλαγές, συμβάσεις, άλλες διαδικασίες και το περιεχόμενό τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών cloud επεξεργάζονται επίσης δεδομένα χρήσης και μεταδεδομένα που χρησιμοποιούν για λόγους ασφάλειας και βελτιστοποίησης υπηρεσιών.

Στο βαθμό που παρέχουμε έγγραφα και περιεχόμενο σε άλλους χρήστες ή σε δημόσια προσβάσιμους ιστότοπους, οι πάροχοι μπορούν να παρέχουν cookies στις συσκευές των χρηστών με σκοπό την ανάλυση ιστού ή την προσαρμογή των προτιμήσεων των χρηστών (π.χ. στην περίπτωση του ελέγχου των μέσων ενημέρωσης).

Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις: Εάν ζητήσουμε συγκατάθεση για τη χρήση υπηρεσιών cloud, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση. Επιπλέον, η χρήση τους μπορεί να αποτελεί μέρος των (προσυμβατικών) συμβατικών υπηρεσιών μας, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση των υπηρεσιών cloud έχει συμφωνηθεί εντός αυτού του πλαισίου. Διαφορετικά, τα δεδομένα των χρηστών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για αποτελεσματικές και ασφαλείς διαδικασίες διαχείρισης και συνεργασίας)

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο), δεδομένα χρήσης (π.χ.  δελτίο τύπου Web,ενδιαφέρον γιαπεριεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

Θιγόμενα πρόσωπα: πελάτες, εργαζόμενοι (π.χ. εργαζόμενοι, αιτούντες, πρώην εργαζόμενοι, μέλη, πρώην μέλη του οργανισμού), ενδιαφερόμενα μέρη, συνεργάτες επικοινωνίας.

Σκοποί επεξεργασίας: διαδικασίες γραφείου και οργάνωσης.

Νομική βάση: Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ), εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

Υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται:

 

Ενημερωτικό δελτίο και ευρεία επικοινωνία

Στέλνουμε μόνο ενημερωτικά δελτία (newsletters), e-mail και άλλες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις (εφεξής "Ενημερωτικό Δελτίο") με τη συγκατάθεση των παραληπτών ή νομική άδεια. Εάν το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου περιγράφεται ειδικά στο πλαίσιο εγγραφής, αυτό το περιεχόμενο είναι καθοριστικό για τη συγκατάθεση των χρηστών. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα ενημερωτικά μας δελτία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και εμάς. Για να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία, αρκεί πάντα να παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Ωστόσο, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε ένα όνομα, ώστε να μπορούμε να σας απευθυνθούμε προσωπικά στο ενημερωτικό δελτίο ή σε άλλες πληροφορίες, εάν απαιτείται για τους σκοπούς του ενημερωτικού δελτίου.

Παράλληλα, το IGF Greece, με στόχο τη δημιουργία και την ενδυνάνωση μιας ψηφιακής κοινότητας σχετικά με τη Διαδικτυακή Διακυβέρνηση, χρησιμοποιεί λίστα αλληλογραφίας (mailing list). Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας συνδρομής περιλαμβάνουν τη διεύθυνση email σας και προαιρετικά το όνομά σας. Επιπλέον, η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής καθώς και η διεύθυνση IP μπορούν επίσης να αποθηκευτούν. Για την επιτυχή εγγραφή στη λίστα, οι χρήστες πρέπει να επιβεβαιώσουν ένα email πρόσκλησης και να συμφωνήσουν με τη χρήση των δεδομένων τους ως μέρος της λίστας αλληλογραφίας. Στην πρόσκληση email εξηγούνται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τη λίστα αλληλογραφίας.

 

Εάν στείλετε αναρτήσεις στη λίστα αλληλογραφίας, θα προωθήσουμε αυτήν την ανάρτηση σε όλους τους άλλους συνδρομητές αυτής της λίστας αλληλογραφίας και θα συλλέξουμε το περιεχόμενο αυτής της ανάρτησης στο αρχείο της λίστας αλληλογραφίας μαζί με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το όνομα με το οποίο αρχικά εγγραφήκατε. Το αρχείο της λίστας αλληλογραφίας θα γίνεται διαθέσιμο στο κοινό. Εκτός από αυτά τα δεδομένα, μπορούμε επίσης να συλλέγουμε τα μεταδεδομένα της ανάρτησης όπως περιέχονται σε κάθε email, όπως διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα αποστολής email, πρόγραμμα email, διακομιστές αναμετάδοσης.

 

Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που διατίθενται μέσω του αρχείου λίστας αλληλογραφίας αποθηκεύονται για αόριστο χρονικό διάστημα, για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαφάνεια και για τη διατήρηση του θεσμικού αρχείου του IGF Greece.

Διαδικασία διπλής συμμετοχής: Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο και τη λίστα αλληλογραφίας μας γίνεται βασικά με τη λεγόμενη διαδικασία διπλής συμμετοχής. Αυτό σημαίνει ότι θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την εγγραφή σας ζητώντας σας να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Αυτή η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη, ώστε κανείς να μην μπορεί να συνδεθεί με ξένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι εγγραφές για το ενημερωτικό δελτίο και τη λίστα αλληλογραφίας καταγράφονται προκειμένου να είναι σε θέση να αποδείξουν τη διαδικασία εγγραφής σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση του χρόνου σύνδεσης και επιβεβαίωσης, καθώς και της διεύθυνσης IP. Θα καταγραφούν επίσης οι αλλαγές στα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα από τον πάροχο υπηρεσιών αποστολής.

Διαγραφή και περιορισμός της επεξεργασίας: Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία για έως και τρία χρόνια με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας πριν τις διαγράψουμε, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αποδείξουμε μια προηγουμένως δοθείσα συγκατάθεση. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων περιορίζεται στο σκοπό της πιθανής υπεράσπισης των αξιώσεων. Ένα μεμονωμένο αίτημα ακύρωσης είναι δυνατό ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα η προηγούμενη ύπαρξη συγκατάθεσης. Στην περίπτωση υποχρεώσεων μόνιμης παρατήρησης αντιφάσεων, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια λίστα αποκλεισμού (η λεγόμενη "μαύρη λίστα") μόνο για το σκοπό αυτό.

Η διαδικασία εγγραφής καταγράφεται με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας με σκοπό την απόδειξη της ορθής συμπεριφοράς της. Στο βαθμό που αναθέτουμε σε έναν πάροχο υπηρεσιών να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας σε ένα αποτελεσματικό και ασφαλές σύστημα αποστολής.

Πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις: Η αποστολή των ενημερωτικών δελτίων και της λίστας βασίζεται στη συγκατάθεση των παραληπτών ή, εάν δεν απαιτείται συγκατάθεση, με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας στο άμεσο μάρκετινγκ, εάν και στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, π.χ. στην περίπτωση υφιστάμενης διαφήμισης πελατών. Στο βαθμό που αναθέτουμε σε έναν πάροχο υπηρεσιών να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό γίνεται με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας. Η διαδικασία εγγραφής καταγράφεται με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας για να αποδειχθεί ότι διεξήχθη σύμφωνα με το νόμο.

Περιεχόμενο: Πληροφορίες για εμάς, τις υπηρεσίες, τις προσφορές και τις προσφορές μας.

Μέτρηση επιτυχίας: Τα ενημερωτικά δελτία και η λίστα αλληλογραφίας περιέχουν το λεγόμενο "web-beacon", δηλαδή ένα αρχείο μεγέθους pixel που ανακτάται από τον διακομιστή μας κατά το άνοιγμα του ενημερωτικού δελτίου ή της λίστας από τον διακομιστή μας ή, εάν χρησιμοποιούμε πάροχο υπηρεσιών αποστολής, από τον διακομιστή του. Ως μέρος αυτής της ανάκτησης, συλλέγονται πρώτα τεχνικές πληροφορίες όπως πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το σύστημά σας, καθώς και τη διεύθυνση IP σας και τον χρόνο ανάκτησης.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των τεχνικών πτυχών του ενημερωτικού δελτίου και της λίστας μας με βάση τα τεχνικά δεδομένα ή τις ομάδες-στόχους και τη συμπεριφορά ανάγνωσης τους με βάση τις τοποθεσίες ψηφοφορίας τους (οι οποίες μπορούν να καθοριστούν μέσω της διεύθυνσης IP) ή τους χρόνους πρόσβασης. Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει επίσης τον προσδιορισμό του εάν τα ενημερωτικά δελτία και η λίστα αλληλογραφίας ανοίγουν, πότε ανοίγουν και ποιες συνδέσεις είναι κλικ. Για τεχνικούς λόγους, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να εκχωρηθούν στους μεμονωμένους παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου και της λίστας αλληλογραφίας. Ωστόσο, δεν είναι ούτε πρόθεσή μας ούτε, εάν χρησιμοποιηθεί, του παρόχου υπηρεσιών αποστολής να παρατηρήσουμε μεμονωμένους χρήστες. Αντίθετα, οι αξιολογήσεις μας χρησιμεύουν για να αναγνωρίζουμε τις συνήθειες ανάγνωσης των χρηστών μας και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας σε αυτούς ή να στέλνουμε διαφορετικό περιεχόμενο σύμφωνα με τα συμφέροντα των χρηστών μας.

Η αξιολόγηση του ενημερωτικού δελτίου και της λίστας αλληλογραφίας και η μέτρηση της επιτυχίας πραγματοποιούνται, με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης των χρηστών, με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας για τους σκοπούς της χρήσης ενός φιλικού προς το χρήστη και ασφαλούς συστήματος ενημερωτικών δελτίων και λίστας αλληλογραφίας, το οποίο εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα καθώς και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των χρηστών μας.

Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η χωριστή ανάκληση της μέτρησης της επιτυχίας, στην περίπτωση αυτή ολόκληρη η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο και τη λίστα αλληλογραφίας πρέπει να ακυρωθεί ή πρέπει να αντικρουστεί.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP), δεδομένα χρήσης (π.χ.  web-βενζινάδικο,ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης).

Επηρεαζόμενα πρόσωπα: συνεργάτες επικοινωνίας.

Σκοποί επεξεργασίας: Άμεσο μάρκετινγκ (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς).

Νομικές βάσεις: Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

Δυνατότητα ένστασης (opt-out): Μπορείτε να ακυρώσετε τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου και της λίστας αλληλογραφίας μας ανά πάσα στιγμή, δηλαδή να ανακαλέσετε τις συναινέσεις σας ή να αντιταχθείτε σε περαιτέρω παραλαβή. Μπορείτε είτε να βρείτε έναν σύνδεσμο για να ακυρώσετε το ενημερωτικό δελτίο και τη λίστα αλληλογραφίας στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου και μηνύματος της λίστας αλληλογραφίας είτε να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο μία από τις προαναφερθείσες επιλογές επικοινωνίας, κατά προτίμηση e-mail.

Υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται:

 

Κληρώσεις και διαγωνισμοί

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε κλρώσεις και διαγωνισμούς μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων, στο βαθμό που η επεξεργασία για την παροχή, εκτέλεση και επεξεργασία του διαγωνισμού είναι συμβατικά απαραίτητη οι συμμετέχοντες έχουν συναινέσει στην επεξεργασία ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τα νόμιμα συμφέροντά μας (π.χ. για την ασφάλεια του διαγωνισμού ή την προστασία των συμφερόντων μας από κατάχρηση από την πιθανή συλλογή διευθύνσεων IP κατά την υποβολή συμμετοχών στον διαγωνισμό).

Εάν οι συμμετοχές δημοσιευθούν στο πλαίσιο των Διαγωνισμών (π.χ. στο πλαίσιο ψηφοφορίας ή παρουσίασης των Συμμετοχών Βραβείου ή των), θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα ονόματα των συμμετεχόντων μπορούν επίσης να δημοσιευθούν σε αυτό το πλαίσιο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αντιταχθούν σε αυτό ανά πάσα στιγμή.

Εάν οι κληρώσεις πραγματοποιούνται εντός διαδικτυακής πλατφόρμας ή κοινωνικού δικτύου (π.χ. Facebook ή Instagram, εφεξής "Επιγραμμική Πλατφόρμα"), ισχύουν επίσης οι όροι χρήσης και προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων πλατφορμών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που παρέχονται από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του διαγωνισμού και ότι οι έρευνες σχετικά με τον ανταγωνισμό πρέπει να απευθύνονται σε εμάς.

Τα στοιχεία των νικητών θα διαγραφούν μόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός ή ο διαγωνισμός και τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την ενημέρωση των νικητών ή επειδή αναμένονται ερωτήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό. Κατ' αρχήν, τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα διαγραφούν το αργότερο 6 μήνες μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Τα δεδομένα των νικητών μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. για να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τα κέρδη ή να εκπληρώσουν τα κέρδη. Σε αυτή την περίπτωση, η περίοδος διατήρησης εξαρτάται από το είδος του κέρδους και είναι, για παράδειγμα, έως και τρία χρόνια για είδη ή υπηρεσίες, προκειμένου να είναι σε θέση να χειριστεί περιπτώσεις εγγύησης, για παράδειγμα. Επιπλέον, τα δεδομένα των συμμετεχόντων μπορούν να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. με τη μορφή υποβολής εκθέσεων σχετικά με τον ανταγωνισμό σε επιγραμμικά και offline μέσα.

Εάν τα δεδομένα έχουν επίσης συλλεχθεί για άλλους σκοπούς στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η περίοδος επεξεργασίας και διατήρησής τους διέπεται από τις προκηρύξεις προστασίας δεδομένων για τη χρήση αυτή (π.χ. στην περίπτωση εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο στο πλαίσιο διαγωνισμού).

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. εισαγωγή κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο).

Θιγόμενα πρόσωπα: συμμετέχοντες στον ανταγωνισμό και στον ανταγωνισμό.

Σκοποί επεξεργασίας: εκτέλεση κληρώσεων και διαγωνισμών.

Νομικές βάσεις: Εκτέλεση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ).

 

Ανάλυση και βελτιστοποίηση ιστού

Η διαδικτυακή ανάλυση (αναφέρεται επίσης ως «μέτρηση εύρους») χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των ροών επισκεπτών της διαδικτυακής προσφοράς μας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ψευδώνυμες τιμές για συμπεριφορά, ενδιαφέροντα ή δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες, όπως η ηλικία ή το φύλο. Περιλαμβάνουν. Με τη βοήθεια της ανάλυσης εύρους, μπορούμε, για παράδειγμα, να προσδιορίσουμε σε ποια χρονική στιγμή η διαδικτυακή μας προσφορά ή οι λειτουργίες ή τα περιεχόμενά της χρησιμοποιούνται συχνότερα ή να καλέσουμε για επαναχρησιμοποίηση. Μπορούμε επίσης να κατανοήσουμε ποιες περιοχές απαιτούν βελτιστοποίηση.

Εκτός από την ανάλυση ιστού, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους δοκιμών για να δοκιμάσουμε και να βελτιστοποιήσουμε διαφορετικές εκδόσεις της διαδικτυακής μας προσφοράς ή των στοιχείων της, για παράδειγμα.

Για τους σκοπούς αυτούς, τα λεγόμενα προφίλ χρηστών μπορούν να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο (το λεγόμενο "cookie") ή παρόμοιες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το περιεχόμενο που προβάλλεται, το ηλεκτρονικό περιεχόμενο και  στοιχεία και τεχνικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται εκεί, όπως το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης, το σύστημα υπολογιστή που χρησιμοποιείται και πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους χρήσης. Εάν οι χρήστες έχουν συναινέσει στη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας τους, αυτά μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία ανάλογα με τον πάροχο.

Αποθηκεύονται επίσης οι διευθύνσεις IP των χρηστών. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε μια μέθοδο συγκάλυψης IP (π.χ. ψευδώνυμο συντομεύοντας τη διεύθυνση IP) για την προστασία των χρηστών. Γενικά, η ανάλυση ιστού, ο έλεγχος και η βελτιστοποίηση A /B δεν αποθηκεύουν σαφή δεδομένα χρήστη (όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ονόματα), αλλά ψευδώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς, καθώς και οι πάροχοι του λογισμικού που χρησιμοποιείται, δεν γνωρίζουμε την πραγματική ταυτότητα των χρηστών, αλλά μόνο τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα προφίλ τους για τους σκοπούς των αντίστοιχων διαδικασιών.

Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις: Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Διαφορετικά, τα δεδομένα των χρηστών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για αποτελεσματικές, οικονομικές και φιλικές προς τους αποδέκτες υπηρεσίες). Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή σας στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα χρήσης (π.χ.  web ιστοσελίδα,ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης).

Θιγόμενα πρόσωπα: χρήστες (π.χ.  άτομα με ιδιαίτερη αναπηρία,χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).

Σκοποί επεξεργασίας: μέτρηση εύρους (π.χ. στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, ανίχνευση επισκεπτών που επιστρέφουν), παρακολούθηση (π.χ. κατάρτιση προφίλ ενδιαφέροντος/συμπεριφοράς, χρήση cookies), αξιολόγηση ενεργειών επίσκεψης, κατάρτιση προφίλ (δημιουργία προφίλ χρηστών), μάρκετινγκ βάσει ενδιαφερόντων και συμπεριφοράς.

Μέτρα ασφαλείας: Συγκάλυψη IP (ψευδώνυμο της διεύθυνσης IP).

Νομικές βάσεις: Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

Υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται:

 

Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου ιδίως του μάρκετινγκ διαφημιστικού χώρου ή της παρουσίασης διαφημίσεων και άλλου περιεχομένου (συλλογικά αναφερόμενο ως "Περιεχόμενο") με βάση τα πιθανά συμφέροντα των χρηστών και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Για τους σκοπούς αυτούς, τα λεγόμενα προφίλ χρηστών δημιουργούνται και αποθηκεύονται σε ένα αρχείο (το λεγόμενο "cookie") ή χρησιμοποιούνται παρόμοιες μέθοδοι με τις οποίες αποθηκεύονται οι πληροφορίες που σχετίζονται με την παρουσίαση του προαναφερθέντος περιεχομένου σχετικά με τον χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το περιεχόμενο που προβάλλεται, το ηλεκτρονικό περιβάλλον πουχρησιμοποιείται, τα ηλεκτρονικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται, αλλά και τους συνεργάτες επικοινωνίας και τις τεχνικές πληροφορίες, όπως το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, το σύστημα υπολογιστή που χρησιμοποιείται και πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους χρήσης. Εάν οι χρήστες έχουν συναινέσει στη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας τους, αυτά μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία.

Αποθηκεύονται επίσης οι διευθύνσεις IP των χρηστών. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε τις διαθέσιμες μεθόδους συγκάλυψης IP (π.χ. ψευδώνυμο συντομεύοντας τη διεύθυνση IP) για την προστασία των χρηστών. Κατά γενικό κανόνα, η διαδικασία ηλεκτρονικού μάρκετινγκ δεν αποθηκεύει σαφή δεδομένα χρήστη (όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ονόματα), αλλά ψευδώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς, καθώς και οι πάροχοι διαδικασιών διαδικτυακού μάρκετινγκ, δεν γνωρίζουμε την πραγματική ταυτότητα των χρηστών, αλλά μόνο τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα προφίλ τους.

Οι πληροφορίες στα προφίλ αποθηκεύονται συνήθως σε cookies ή με παρόμοιες διαδικασίες. Αυτά τα cookies μπορούν αργότερα γενικά να χρησιμοποιηθούν και σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν την ίδια διαδικασία διαδικτυακού μάρκετινγκ, διαβάζονται και αναλύονται για τους σκοπούς της εμφάνισης περιεχομένου, καθώς και συμπληρώνονται με περαιτέρω δεδομένα και στον διακομιστή του παρόχου διαδικτυακών διαδικασιών μάρκετινγκ που είναι αποθηκευμένος.

Κατ' εξαίρεση, τα σαφή δεδομένα μπορούν να αντιστοιχιστούν στα προφίλ. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν οι χρήστες είναι μέλη ενός κοινωνικού δικτύου του οποίου τις διαδικτυακές διαδικασίες μάρκετινγκ χρησιμοποιούμε και το δίκτυο συνδέει τα προφίλ των χρηστών με τις προαναφερθείσες πληροφορίες. Σας παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι χρήστες μπορούν να συνάπτουν πρόσθετες συμφωνίες με τους παρόχους, π.χ. με συγκατάθεση στο πλαίσιο της εγγραφής.

Κατ 'αρχήν, έχουμε πρόσβαση μόνο σε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με την επιτυχία των διαφημισεών μας. Ωστόσο, στο πλαίσιο των λεγόμενων μετρήσεων μετατροπής, μπορούμε να ελέγξουμε ποιες από τις διαδικασίες διαδικτυακού μάρκετινγκ έχουν οδηγήσει σε τη λεγόμενη μετατροπή, δηλαδή, για παράδειγμα, σε σύμβαση μαζί μας. Η μέτρηση μετατροπής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάλυση της επιτυχίας των προσπαθειών μάρκετινγκ.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, σας ζητάμε να υποθέσετε ότι τα cookies που χρησιμοποιούνται θα αποθηκευτούν για περίοδο δύο ετών.

Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις: Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Διαφορετικά, τα δεδομένα των χρηστών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για αποτελεσματικές, οικονομικές και φιλικές προς τους αποδέκτες υπηρεσίες). Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή σας στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα χρήσης (π.χ.  web ιστοσελίδα,ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

Θιγόμενα πρόσωπα: χρήστες (π.χ.  άτομα με ιδιαίτερη αναπηρία,χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).

Σκοποί επεξεργασίας: παρακολούθηση (π.χ. προφίλ ενδιαφέροντος/συμπεριφοράς, χρήση cookies), επαναληπτικό μάρκετινγκ, αξιολόγηση ενεργειών επίσκεψης, μάρκετινγκ βάσει ενδιαφερόντων και συμπεριφοράς, κατάρτιση προφίλ (δημιουργία προφίλ χρηστών), μέτρηση μετατροπής (μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων μάρκετινγκ).

Μέτρα ασφαλείας: Συγκάλυψη IP (ψευδώνυμο της διεύθυνσης IP).

Νομικές βάσεις: Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

Δυνατότητα ανακοπής (opt-out): Αναφερόμαστε στις ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων παρόχων και στις δυνατότητες ένστασης που αναφέρονται στους παρόχους (το λεγόμενο "opt-out"). Εκτός εάν έχει καθοριστεί ρητή επιλογή εξαίρεσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να περιορίσει τις λειτουργίες της διαδικτυακής προσφοράς μας. Ως εκ τούτου, συνιστούμε επίσης τις ακόλουθες επιλογές εξαίρεσης, οι οποίες προσφέρονται συνοπτικά σε κάθε περιοχή: a) Ευρώπη: https://www.youronlinechoices.eu. b) Καναδάς: https://www.youradchoices.ca/choices. c) ΗΠΑ: https://www.aboutads.info/choices. d) Διεθνώς: https://optout.aboutads.info.

 

Παρουσίες στα κοινωνικά δίκτυα

Διατηρούμε παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να επικοινωνήσουμε με τους χρήστες που δραστηριοποιούνται εκεί ή να προσφέρουμε πληροφορίες σχετικά με εμάς.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα δεδομένα των χρηστών μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τους χρήστες, καθώς αυτό θα μπορούσε, για παράδειγμα, να καταστήσει δυσκολότερη την επιβολή των δικαιωμάτων των χρηστών. Όσον αφορά τους παρόχους των ΗΠΑ που είναι πιστοποιημένοι βάσει της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή προσφέρουν παρόμοιες εγγυήσεις για ένα ασφαλές επίπεδο απορρήτου, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Επιπλέον, τα δεδομένα των χρηστών εντός των κοινωνικών δικτύων υποβάλλονται συνήθως σε επεξεργασία για σκοπούς έρευνας αγοράς και διαφήμισης. Για παράδειγμα, τα προφίλ χρηστών μπορούν να δημιουργηθούν με βάση τη συμπεριφορά του χρήστη και τα προκύπτοντα συμφέροντα των χρηστών. Τα προφίλ χρηστών μπορούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν για την προβολή διαφημίσεων εντός και εκτός των δικτύων, για παράδειγμα, οι οποίες πιθανώς αντιστοιχούν στα συμφέροντα των χρηστών. Για τους σκοπούς αυτούς, τα cookies αποθηκεύονται συνήθως στους υπολογιστές των χρηστών, στους οποίους αποθηκεύονται η συμπεριφορά χρήσης του χρήστη και τα συμφέροντα των χρηστών. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν επίσης να αποθηκεύονται στα προφίλ χρηστών ανεξάρτητα από τις συσκευές που χρησιμοποιούν οι χρήστες (ειδικά εάν οι χρήστες είναι μέλη των αντίστοιχων πλατφορμών και είναι συνδεδεμένοι σε αυτές).

Για λεπτομερή περιγραφή των αντίστοιχων μεθόδων επεξεργασίας και του opt-out, αναφερόμαστε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων και στις πληροφορίες των φορέων εκμετάλλευσης των αντίστοιχων δικτύων.

Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι αυτά μπορούν να διεκδικηθούν πιο αποτελεσματικά από τους παρόχους στην περίπτωση αιτημάτων παροχής πληροφοριών και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Μόνο οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και μπορούν να αναλάβουν άμεση δράση και να παρέχουν πληροφορίες. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο), δεδομένα χρήσης (π.χ.  δελτίο τύπου Web,ενδιαφέρον γιαπεριεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

Θιγόμενα πρόσωπα: χρήστες (π.χ.  άτομα με ιδιαίτερη αναπηρία,χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).

Σκοποί επεξεργασίας: αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνίας, παρακολούθηση (π.χ. κατάρτιση προφίλ ενδιαφέροντος/συμπεριφοράς, χρήση cookies), επαναληπτικό μάρκετινγκ, μέτρηση εύρους (π.χ. στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, εντοπισμός επισκεπτών που επιστρέφουν).

Νομικές βάσεις: Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

Υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται:

 

Προσθήκες (Plugins“) και ενσωματωμένες λειτουργίες, καθώς και περιεχόμενο

Ενσωματώνουμε λειτουργικά στοιχεία και στοιχεία περιεχομένου από τους διακομιστές των αντίστοιχων παρόχων τους (εφεξής "Τρίτα Μέρη") στην ηλεκτρονική προσφορά μας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν γραφικά, βίντεο, κουμπιά κοινωνικών μέσων και αναρτήσεις (εφεξής "Περιεχόμενο").

Η ενσωμάτωση προϋποθέτει πάντα ότι τα τρίτα μέρη αυτού του περιεχομένου επεξεργάζονται τη διεύθυνση IP των χρηστών, καθώς δεν μπορούσαν να στείλουν το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησής τους χωρίς τη διεύθυνση IP. Ως εκ τούτου, η διεύθυνση IP απαιτείται για την παρουσίαση αυτού του περιεχομένου ή των λειτουργιών. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε μόνο το περιεχόμενο του οποίου οι αντίστοιχοι πάροχοι χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP μόνο για την παράδοση του περιεχομένου. Τρίτα μέρη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις λεγόμενες ετικέτες εικονοστοιχείων (αόρατα γραφικά, γνωστά και ως "web beacons") για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ. Οι "ετικέτες εικονοστοιχείων" μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση πληροφοριών όπως η επισκεψιμότητα των επισκεπτών στις σελίδες αυτού του ιστότοπου. Οι ψευδώνυμες πληροφορίες μπορούν επίσης να αποθηκευτούν σε cookies στη συσκευή του χρήστη και, μεταξύ άλλων, τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, ιστοσελίδες αναφοράς, το χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς μας, καθώς και να συσχετιστούν με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές.

Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις: Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Διαφορετικά, τα δεδομένα των χρηστών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για αποτελεσματικές, οικονομικές και φιλικές προς τους αποδέκτες υπηρεσίες). Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή σας στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα χρήσης (π.χ.  web εάναθλιότητας,ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα-/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP), δεδομένα τοποθεσίας (δεδομένα που υποδεικνύουν τη θέση του τερματικού ενός τελικού χρήστη), δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. εισαγωγή κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο), δεδομένα απογραφής (π.χ.

Επηρεαζόμενα πρόσωπα: χρήστες (π.χ.  άτομα με πρόσβαση,χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών), συνεργάτες επικοινωνίας.

Σκοποί επεξεργασίας: παροχή της διαδικτυακής μας προσφοράς και φιλικότητας προς το χρήστη, συμβατικές υπηρεσίες και υπηρεσίες, αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνίας, άμεσο μάρκετινγκ (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου), παρακολούθηση (π.χ. προφίλ ενδιαφέροντος/ συμπεριφοράς, χρήση cookies), μάρκετινγκ βάσει ενδιαφέροντος και συμπεριφοράς, κατάρτιση προφίλ (δημιουργία προφίλ χρηστών), μέτρηση προσέγγισης (π.χ. στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, αναγνώριση επισκεπτών που επιστρέφουν), ηλεκτρονική φόρμα), μέτρα ασφαλείας, διαχείριση και ανταπόκριση αιτημάτων.

Νομικές βάσεις: Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ), συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ), εκτέλεση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ).

Υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται: